Myrtha RenovAction

RenovAction är Myrtha Pools patentskyddade, exklusiva teknologi för upprustning och renovering av pooler.

Erfarenhet & kunskap


Myrtha har referenser i över 60 länder världen över. De har i genomsnitt installerat 1500 bassänger per år, av vilka ca 300 årligen är offentliga pooler och ca 50 tävlingsbassänger med kapacitet att hysa stora internationella simevent.

Förutsägbara kostnader


RenovAction kan reducera renoverings- och driftkostnader betydligt. Många gånger blir notan dyr när det gäller underhåll och drift av traditionella bassänger. Eftersom monteringstiden är kort, så är risken att kostnaderna springer iväg inte lika stor.

Livstid & garantier


En renovering med RenovAction har en närmast obegränsad livslängd tack vare den inbyggda solida strukturen, kvaliteten i materialen och den avancerade teknologin som ligger i konstruktionen av panelerna. Därför kan Myrtha Pool med förtroende lämna bra garantier.

Underhåll, renhållning & skötsel


Renovaction är konstruerat för att hålla länge och inte beroende av dimensionella variationer; en Myrtha-bassäng kommer inte att spricka eller börja läcka och inte heller att påverkas av den aggressiva miljön som finns i en klorbassäng.

Video

Snabb renovering


Att renovera en betongbassäng kräver mycket förberedelser innan man kan lägga på nytt material. Dessutom innebär det långa torktider för både puts och tätning. RenovAction är en snabb installation utan långvariga förberedelser eller behov av specialutrustning.

Minimalt med ingrepp


Att renovera med RenovAction innebär inga ödeläggande ingrepp i konstruktionen. Detta ger besparingar i både tid och kostnader. Ytorna på befintliga innerväggar och golv påverkas inte, det är bara det yttersta lagret som byts ut.

Lämplig i svåra lägen


Myrtha-bassänger kan byggas på de mest krävande lägen som t.ex. på toppen av höga byggnader, i små trånga utrymmen, på mark med dålig bärkraft, i områden med hög grundvattennivå, i zoner med seismisk aktivitet eller i områden med andra kritiska geologiska förhållanden.

Miljövänligt


Koldioxidavtrycket är betydligt lägre än 50% jämfört med en traditionell pool tillverkad av betong och kakel. Vad innebär detta? Energibesparingen med en Myrtha-pool är tillräcklig för att förse ett hus på 100 m2 med värme i åtminstone 45 år.

Montering av fästskena


Normalt lämnas bassängens befintliga ytor orörda. Innan väggpanelerna monteras, måste fästskenor av rostfritt stål placeras i rätt läge och monteras på bassängväggen.

Avståndslister


Avståndslister gjorda av ett skummaterial limmas mellan fästskenorna. Detta för att få hög precision i installationen, även om det finns sprickor och ojämnheter i bassängväggarna.

Montering av väggpaneler


Panelplåtar skjuts in i fästskenorna. Installationen påbörjas från hörnen och här används specialtillverkade hörnpaneler.

Överloppsränna


Överloppsrännan monteras på en förankringsplatta av rostfritt stål, som är fäst i den befintliga betongen. Den kan nivåjusteras och även installeras med en tvärgående, lutande vinkel.

RenovAction installation


Tätning av paneler


När hela konstruktionen är monterad, görs den helt vattentät med hjälp av en kombination av halvstyva PVC-profiler och Myrthas eget specialtätningsmedel som anbringas i alla fogar.

Tätning av skarvar


Förstärkt PVC-tejp svetsas på skarvarna till överloppsrännan för att ytterligare förstärka tätningen.

Förstärkt PVC på golv


Golvet är kläs med ett specialtillverkat PVC-membran som svetsas samman i sömmarna.

Ytbeklädnad


När bassängen är helt tätad, kan ytan kläs med kakelplattor. Fördelen med att fästa keramiska plattor på Myrtha-panelen är att det inte finns någon möjlighet för vatten att tränga in under plattan.