Bassängtäckning - en energisnål lösning

Bassängtäckning minskar värmeförlusten med upp till 70%. Genom att installera bassängtäckning kan man göra stora besparingar, såväl ekonomiska som miljömässiga.

Mirenas bassängtäcke har en tjocklek på 5-6 mm. Den kan också anpassas efter behov.

  • Manuell eller motordriven upprullning.
  • Kan monteras med motordrift med likströmsmotor (24 volt likspänning vid installation intill bassäng).
  • Kan monteras med stativ tillverkat i rostfritt stål.

Vi kan även renovera bassängtäcken!

Vi har installerat bassängtäckning i ett flertal simanläggningar.

Se referenslista här >>