Tätskikt till bassänggolv

Bassänggolvet bör förses med ett tätskikt/golvmembran, som kan vulkaniseras ihop med bassängduken. På detta sätt får man ett sammanhängande tätskikt och eliminerar därmed risk för läckage i skarv mellan olika tätskiktslösningar.

Golvmembranet är ett tätskikt och behöver därför kompletteras med ett ytskikt som till exempel keramiska plattor.